Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_013198 1,372,183 T→A L406M (TTG→ATG)  ycjM 2',3'‑cyclic‑nucleotide 2'‑phosphodiesterase

Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*NC_0131981,372,1830T→A100.0% 245.7 59L406M (TTG→ATG) ycjM2',3'‑cyclic‑nucleotide 2'‑phosphodiesterase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (26/33):  ref base (0/0):  total (26/33)

TAATCACGATGCGCGATGTTGTCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAATTGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGCCCGTGGTCA  .  NC_013198/1372049‑1372327
                                                                                                                                      |                                                                                                                                                
taatCACGATGCGCGATGTTGTCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCcgcg                                                                                                                                  >  2:394246/1‑151
          gcgcGATGTTGTCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACgg                                                                                                                        >  2:121358/1‑151
            gcgATGTTGTCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGcc                                                                                                                      >  2:348275/1‑151
            gcgATGTTGTCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGcc                                                                                                                      >  2:694660/1‑151
                 gttgtCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAAc                                                                                                                 <  1:716546/151‑1
                  ttgtCACTAATTATATTTATCCCAACCCTTTGTCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAAcc                                                                                                                <  1:754132/151‑1
                  ttgtCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAAcc                                                                                                                <  1:394266/151‑1
                  ttgtCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAAcc                                                                                                                <  2:75634/151‑1
                  ttgtCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAAcc                                                                                                                <  2:2544/151‑1
                       aCTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCgcagc                                                                                                           <  2:493158/151‑1
                        cTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCgcagca                                                                                                          >  1:377684/1‑151
                              atatTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACaa                                                                                                    <  1:21400/151‑1
                                 tttATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTa                                                                                                 <  2:437692/151‑1
                                    aTCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGa                                                                                              <  1:337763/151‑1
                                     tCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGat                                                                                             >  2:802142/1‑151
                                      cccAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGata                                                                                            <  1:877699/151‑1
                                           cacTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTAc                                                                                       >  2:430343/1‑151
                                           cacTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTAc                                                                                       >  2:462991/1‑151
                                           cacTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAAAGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTAc                                                                                       >  2:982151/1‑151
                                            ccTTTGTCGGTGCTGCGGCTGACGGGTGCTGAACTGAAGGCGGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGCCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTAcc                                                                                      <  2:764002/150‑1
                                            ccTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTAcc                                                                                      <  1:694893/150‑1
                                             cTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCa                                                                                     >  1:675596/1‑151
                                              tttGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCaa                                                                                    <  1:218942/151‑1
                                                tGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAgg                                                                                  <  1:639267/151‑1
                                                tGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAgg                                                                                  <  2:642120/151‑1
                                                tGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAgg                                                                                  <  2:380990/151‑1
                                                tGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAgg                                                                                  <  1:922676/151‑1
                                                tGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTAATTATTTTCCCCTAAATGCTCAGGGTAAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAgg                                                                                  <  1:2457/151‑1
                                                ggggtgtgccgggtcTGAGTGGTGCAGAACTGAGGGCGGCGTTAGAGCGGTGTGCGACTTATTGTTCCGTAAAGGCTCGGGGACGAATGATGAGGGCGCCGCGTTTTGAACGGCGTAAACGGCGGCACTACAATTACGATATGTACCAAgg                                                                                  <  2:817814/137‑1
                                                 ggCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGc                                                                                 <  2:716867/151‑1
                                                 ggCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGc                                                                                 <  1:150146/151‑1
                                                            ggCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATAc                                                                      <  2:898197/151‑1
                                                            ggCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATAc                                                                      <  1:455647/151‑1
                                                                     gTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGatat                                                             >  1:283972/1‑151
                                                                        ctgaactgaaGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTc                                                          <  2:442749/151‑1
                                                                          gaactgaaGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCa                                                        >  1:787357/1‑151
                                                                          gaactgaaGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCa                                                        >  1:480225/1‑151
                                                                                      gcgTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAAc                                            <  2:904396/151‑1
                                                                                      agagacaggCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAAc                                            <  1:168313/143‑1
                                                                                       cgTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACa                                           >  2:275749/1‑151
                                                                                       cgTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACa                                           >  2:742457/1‑151
                                                                                       cgTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACa                                           >  1:351344/1‑151
                                                                                       cgTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCATAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACa                                           >  1:858762/1‑151
                                                                                        gTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAg                                          <  2:620126/151‑1
                                                                                        gTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAg                                          <  2:548671/151‑1
                                                                                        gTTAGAGCAGTGGGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAg                                          <  2:860993/151‑1
                                                                                         ttAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAgc                                         >  1:152739/1‑151
                                                                                         ttAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAgc                                         >  2:214959/1‑151
                                                                                              gCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAAcctgtctct                                    >  2:168321/1‑143
                                                                                                               tttCCCTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCa                   <  1:214951/151‑1
                                                                                                                   ccTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGc               <  1:559245/151‑1
                                                                                                                   ccTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGc               >  1:664787/1‑151
                                                                                                                    cTAAATGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCa              >  2:491853/1‑151
                                                                                                                        aTGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGcc          <  2:283971/151‑1
                                                                                                                         tGCTCAGGGTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGccc         >  1:181116/1‑151
                                                                                                                               gggTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGCCCGTGGTc   <  2:599935/151‑1
                                                                                                                               gggTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGCCCGTGGTc   >  2:53192/1‑151
                                                                                                                               gggTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGCCCGTGGTc   >  1:275839/1‑151
                                                                                                                                ggTCAAATGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGCCCGTGGTCa  >  2:436743/1‑151
                                                                                                                                      |                                                                                                                                                
TAATCACGATGCGCGATGTTGTCACTAATTATATTTATCCCAACACTTTGGCGGTGCTGCGGCTGACTGGTGCTGAACTGAAGGCCGCGTTAGAGCAGTGTGCTACTTATTTTTCCCTAAATGCTCAGGGTCAATTGATGGTCACGCCGCGATTTGAACGGCCTAAACCGCAGCACTACAATTACGATATGTACCAAGGCATTGATTATACTTTGGATATTTCCAAACCGGTTAAACAGCGCGTCACGAAACTAACTTATCATGGCAAGCCCGTGGTCA  .  NC_013198/1372049‑1372327

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 15 ≤  ATCG  < 26 ≤  ATCG  < 33 ≤  ATCG  < 40 ≤  ATCG