Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_013198 1,074,976 G→A E180K (GAA→AAA)  galU UTP‑glucose‑1‑phosphate uridylyltransferase

Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*NC_0131981,074,9760G→A100.0% 353.1 82E180K (GAA→AAA) galUUTP‑glucose‑1‑phosphate uridylyltransferase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (57/25):  ref base (0/0):  total (57/25)

ATGTTGGGTGATGACCTGATGAATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAGAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAACCAGGCAAAG  .  NC_013198/1074829‑1075120
                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                
aTGTTGGGTGATGACCTGATGAATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAaaaaag                                                                                                                                               >  1:829579/1‑151
      ggTGATGACCTGATGAATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCAGTTAAAAAGGAGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCa                                                                                                                                         >  1:1155801/1‑151
            gaCCTGATGAATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGAcc                                                                                                                                   <  1:1176153/151‑1
                 gatgaATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCtat                                                                                                                              >  1:132487/1‑151
                 gatgaATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCtat                                                                                                                              >  2:464105/1‑151
                 gatgaATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGGGCCGCATGATGAAGTATCGGCATTTGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACATCtat                                                                                                                              >  2:611274/1‑151
                   tgaatgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATaa                                                                                                                            <  1:291771/151‑1
                    gaatgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAAc                                                                                                                           >  2:763840/1‑151
                      atgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGt                                                                                                                         <  2:1198472/151‑1
                      atgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGt                                                                                                                         <  1:366346/151‑1
                      atgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGt                                                                                                                         >  2:366355/1‑151
                      atgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGt                                                                                                                         <  2:36771/151‑1
                      atgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGt                                                                                                                         >  1:1046956/1‑151
                      atgaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGt                                                                                                                         <  1:1003449/151‑1
                        gaCAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTa                                                                                                                       >  1:555983/1‑151
                                gCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAAttt                                                                                                               >  1:1192903/1‑151
                                gCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAAttt                                                                                                               >  1:642279/1‑151
                                gCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAAttt                                                                                                               >  2:1074303/1‑151
                                 ccGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATttg                                                                                                              >  2:542900/1‑151
                                      gACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGAGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAAAGTTAAGAATTTTGTTGaa                                                                                                         >  1:1131761/1‑151
                                                ttAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCg                                                                                               <  1:276075/151‑1
                                                   aTCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTg                                                                                            >  2:676131/1‑151
                                                      gATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTg                                                                                         >  2:870985/1‑151
                                                      gATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTg                                                                                         >  2:1255209/1‑151
                                                      gATGAATACGATAAGACCCAGGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTg                                                                                         <  2:1140350/151‑1
                                                      agagacagcGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTg                                                                                         <  1:596135/143‑1
                                                         gAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATg                                                                                      >  2:356422/1‑151
                                                         gAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATg                                                                                      >  1:360769/1‑151
                                                         gAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCAGTTGCTGAtc                                                                                      >  1:1130151/1‑150
                                                           aTACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGcc                                                                                    <  1:871302/151‑1
                                                              cGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTgctgtctct                                                                                 >  2:595985/1‑143
                                                              cGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCa                                                                                 >  1:618315/1‑151
                                                              cGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCa                                                                                 >  1:768721/1‑151
                                                              cGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCa                                                                                 >  2:820751/1‑151
                                                              cGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCa                                                                                 >  2:682877/1‑151
                                                              cGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCa                                                                                 >  1:986402/1‑151
                                                              agATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATTGCGTTATTGATCCGGAAAGAAAAGTTTCCAAAGCCCTCTATAACGTTAAGAAATATGTTGAAAAACCAGCCGTTGCTGATGCCCCa                                                                                 >  2:207959/2‑151
                                                               gATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCaa                                                                                >  2:183593/1‑151
                                                               gATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCaa                                                                                >  1:1081573/1‑151
                                                                aTAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAg                                                                               <  2:829262/151‑1
                                                                   aGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGa                                                                            >  1:313047/1‑151
                                                                   aGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGa                                                                            >  2:1047972/1‑151
                                                                    gACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGAc                                                                           <  2:1227712/151‑1
                                                                            cGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAat                                                                   >  2:332049/1‑151
                                                                            cGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAat                                                                   >  2:386111/1‑151
                                                                             gTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAatc                                                                  >  2:1006581/1‑151
                                                                             gTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAatc                                                                  >  2:575300/1‑151
                                                                                cATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAatcatc                                                               >  2:1005473/1‑151
                                                                                cATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAatcatc                                                               >  2:967600/1‑151
                                                                                     ttGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCg                                                          <  1:1108318/151‑1
                                                                                     ttGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCg                                                          <  1:547473/151‑1
                                                                                          gTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTAcc                                                     >  1:575426/1‑151
                                                                                             gtataagagacagatgatgAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACctgc                                                  <  1:413846/138‑1
                                                                                             aaaaaGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACctgc                                                  <  2:958467/151‑1
                                                                                               aaaGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACctgctg                                                <  1:958738/151‑1
                                                                                                 aGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGAc                                              <  2:834088/151‑1
                                                                                                  ggTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTTATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGAcc                                             <  2:986088/151‑1
                                                                                                  ggTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGAcc                                             <  1:356413/151‑1
                                                                                                        gCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGaa                                       >  1:625757/1‑151
                                                                                                          atgatgAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACctgcctgtctcttatac                                     >  2:413857/1‑138
                                                                                                          atgatgAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAAt                                     >  1:372883/1‑151
                                                                                                           tgatgaAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAAtt                                    >  2:883633/1‑151
                                                                                                             atgaAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAAtttt                                  >  1:1016502/1‑151
                                                                                                             atgaAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAAtttt                                  >  1:671357/1‑151
                                                                                                             atgaAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAAtttt                                  >  2:1109810/1‑151
                                                                                                               gaAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTg                                >  2:43192/1‑151
                                                                                                                  gTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGatc                             >  1:408361/1‑150
                                                                                                                  gTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGata                             <  1:1074671/151‑1
                                                                                                                  gTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGata                             >  1:925107/1‑151
                                                                                                                  gTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGata                             >  1:482256/1‑151
                                                                                                                   tATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGatat                            >  1:496631/1‑151
                                                                                                                        gCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTg                       >  1:838131/1‑151
                                                                                                                        gCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTg                       >  2:1249029/1‑151
                                                                                                                               gCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCa                >  1:9224/1‑151
                                                                                                                               gCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCa                >  1:1091261/1‑151
                                                                                                                               gCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCa                >  2:51343/1‑151
                                                                                                                               gCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCa                >  1:561319/1‑151
                                                                                                                               gCGTTATTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCa                >  1:1181105/1‑151
                                                                                                                                    aTTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAAc           <  1:617709/151‑1
                                                                                                                                    aTTGATCCGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATGTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAAc           <  1:73033/151‑1
                                                                                                                                          ccGGAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAACCaggca     <  2:1181712/151‑1
                                                                                                                                             gAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAACCaggcaaag  >  1:815413/1‑151
                                                                                                                                             gAAAAAAAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAACCaggcaaag  <  1:39083/151‑1
                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                
ATGTTGGGTGATGACCTGATGAATGACAAAGTGCCGTTGACCAAGCAATTAATCGATGAATACGATAAGACCCATGCGTCCATTCTTGCCGTTAAAAAGGTGCCGCATGATGAAGTATCGGCATATGGCGTTATTGATCCGGAAAAAGAAGTTTCCAAAGACCTCTATAACGTTAAGAAATTTGTTGAAAAGCCAGCCGTTGCTGATGCCCCAAGTGACTTGGCAATCATCGGCCGCTACCTGCTGACCCCGGAAATTTTTGATATTCTTGATAATCAAAAACCAGGCAAAG  .  NC_013198/1074829‑1075120

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 20 ≤  ATCG  < 30 ≤  ATCG  < 35 ≤  ATCG  < 41 ≤  ATCG