Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_013198 1,561,525 C→G intergenic (‑1158/+1687) LGG_01544/rimL hypothetical protein/GNAT family acetyltransferase

Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*NC_0131981,561,5250C→G100.0% 16.7 51intergenic (‑1158/+1687)LGG_01544/rimLhypothetical protein/GNAT family acetyltransferase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (0/27):  ref base (8/14):  total (9/42)

CAATCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCATTCTGAATACTTAGCAAG  .  NC_013198/1561376‑1561670
                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 
cAATCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCg                                                                                                                                                  >  2:440463/1‑151
 aaTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCgg                                                                                                                                                 >  1:522047/1‑151
  agcAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:1221801/149‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAATTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:926826/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:680069/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:973644/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:98685/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:1043223/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:1062690/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:1234921/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:238572/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:241626/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:300939/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:363696/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:413251/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:441092/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:508797/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:807874/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:995073/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:675741/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:294499/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:434132/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:662309/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:573558/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:575374/151‑1
  aTCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTAAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  1:450178/151‑1
  aTCAGTGGCCATCAGGCTTCGTCTTCGTTCCAAAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGGCATGGACGGCTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:1090129/151‑1
  aTCAGTGACAGTCTGGCTTCGCCTGGGTTCCACACGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGCCGGTTTTTGTCAGGTTGTGATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGTGGGGGGAGACACCGGTTTTGGGTGTGggg                                                                                                                                                <  2:801470/151‑1
   tCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTGgggc                                                                                                                                               <  2:164887/151‑2
                    tCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATAc                                                                                                                              <  1:278786/151‑1
                    tCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATAc                                                                                                                              <  1:343177/151‑1
                         ttCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAAc                                                                                                                         <  1:593612/151‑1
                         ttCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAAc                                                                                                                         <  2:209052/151‑1
                                               gTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGGGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAg                                                                                                   >  2:102181/1‑151
                                                              aCATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAg                                                                                    <  2:11433/151‑1
                                                                      gacTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACtt                                                                            <  2:521896/151‑1
                                                                           aCGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTc                                                                       <  2:425083/151‑1
                                                                              gTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCAt                                                                    >  1:645172/1‑151
                                                                                              tgtataagagacagcAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGc                                                    <  2:332144/137‑1
                                                                                                    aaGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGc                                              <  1:17647/151‑1
                                                                                                     aGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCt                                             <  1:440452/151‑1
                                                                                                       gTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTc                                           >  2:1058056/1‑151
                                                                                                            cAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGcctgtctcttataca                                      >  1:332135/1‑137
                                                                                                                      agcttacgagggAAACACCGGTTTTTGGTGT..GGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAAcc                          <  1:581781/142‑1
                                                                                                                        tGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAAcc                          <  1:852194/151‑1
                                                                                                                        tGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAAcc                          <  2:184479/151‑1
                                                                                                                               gggAAACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCAt                   >  1:279883/1‑151
                                                                                                                               gggAAACACCGGTTTTTGGTGT..GGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCATTc                 >  1:1112874/1‑151
                                                                                                                                        cGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATTCTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCATTCTGAATAc          <  1:1164582/151‑1
                                                                                                                                        cGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCATTCTGAATAc          <  2:395419/151‑1
                                                                                                                                                ggTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCATTCTGAATACTTAGcgca  >  1:77663/1‑148
                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 
CAATCAGTGTCACTCTGGCTTCGCCTTCGTTCCACAAGAATTGAAAAGTTTAACAAAAGTTGACATGGACGACTGACGGTTTTTGTCAGTTGGTTATGTCAAGGTATCCAGCAACCATGCTGGCGAGGGGAGACACCGGTTTTTGGTGTCGGGGGCGAGTAGCCCCAATACTTAACTGGTAACTTAATAGTAAACTAGCTGATAACTTAATAGCATTACTTAACTCCATTCAGCCATCGCTACGCTCTAGCTTCATTAACAGTAAGCAACCTTTGCATTCTGAATACTTAGCAAG  .  NC_013198/1561376‑1561670

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 18 ≤  ATCG  < 31 ≤  ATCG  < 35 ≤  ATCG  < 41 ≤  ATCG