Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_013198 2,163,622 T→C T636A (ACG→GCG)  LGG_02097 type II restriction enzyme methyltransferase

Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*NC_0131982,163,6220T→C100.0% 225.5 73T636A (ACG→GCG) LGG_02097type II restriction enzyme methyltransferase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (50/15):  ref base (6/2):  total (56/17)

ACGTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCTGATTTATTCTTCAAAA  .  NC_013198/2163476‑2163765
                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               
aCGTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCgtttgt                                                                                                                                             <  2:1240446/151‑1
 cGTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCgtttgtt                                                                                                                                            >  1:1191586/1‑151
 cGTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGCGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTAATCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCCCAACGTTCgtttgtt                                                                                                                                            >  1:633263/1‑151
  gTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCgtttgttt                                                                                                                                           <  2:661906/151‑1
  gTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCgtttgttt                                                                                                                                           <  2:100579/151‑1
  gTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCgtttgttt                                                                                                                                           >  2:1237140/1‑151
   tAGAAAGCGACTGCAATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGAATATTCTCAAAGTTGGTTTGTTTa                                                                                                                                          >  2:572900/1‑151
       aaGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTAc                                                                                                                                      <  2:1087687/151‑1
       aaGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTAc                                                                                                                                      <  2:1123970/151‑1
               gTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGa                                                                                                                              >  2:284847/1‑151
               gTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGa                                                                                                                              >  1:408394/1‑151
               gTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGa                                                                                                                              >  1:986670/1‑151
               gTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGa                                                                                                                              >  1:418747/1‑151
                 tATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGATTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGata                                                                                                                            >  1:70280/1‑151
                   tCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATc                                                                                                                          <  2:1054532/151‑1
                    cACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATcc                                                                                                                         <  1:498858/151‑1
                                     gcTTTAGGATCAACTAAGGCTTTGAGTGGCATGCCAATTTCAAAATCGGCAAAAAGGGGCTTACTCCCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGaaa                                                                                                        >  2:427787/2‑151
                                      cTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAAc                                                                                                       >  1:1075986/1‑151
                                      cTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAAc                                                                                                       >  1:980686/1‑151
                                      cTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAAc                                                                                                       >  1:677422/1‑151
                                      cTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAAc                                                                                                       >  2:597237/1‑151
                                      cTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAAc                                                                                                       >  1:1000379/1‑151
                                      cTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGACCAGAAAc                                                                                                       >  2:607809/1‑151
                                               cAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTaa                                                                                              >  2:233891/1‑151
                                               cAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTaa                                                                                              >  2:145351/1‑151
                                               cAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTaa                                                                                              <  1:297646/151‑1
                                                      gTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTAc                                                                                       >  2:1223788/1‑151
                                                      gTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTAc                                                                                       >  2:729250/1‑151
                                                      gTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTAc                                                                                       >  1:474828/1‑151
                                                      gTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTAc                                                                                       >  2:439688/1‑151
                                                      gTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTAc                                                                                       >  2:837613/1‑151
                                                        cTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACtt                                                                                     >  2:131531/1‑151
                                                         tttGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACttt                                                                                    >  1:447350/1‑151
                                                         tttGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACttt                                                                                    >  1:718413/1‑151
                                                                ggTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGca                                                                             >  2:957030/1‑151
                                                                ggTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGca                                                                             >  1:715270/1‑151
                                                                         aTTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATAc                                                                    <  2:503972/151‑1
                                                                         aTTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATAc                                                                    <  2:1179096/151‑1
                                                                         aTTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATAc                                                                    <  2:1112038/151‑1
                                                                           ttCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCg                                                                  <  1:612011/151‑1
                                                                           ttCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCg                                                                  <  2:1189014/151‑1
                                                                           ttCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCg                                                                  <  1:1250093/151‑1
                                                                                    ggAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAg                                                         <  1:782346/151‑1
                                                                                    ggAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAg                                                         <  1:131755/151‑1
                                                                                     gAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACGGCCTTTGAAGt                                                        >  1:1043607/1‑151
                                                                                     gAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTgcagc                                                        >  1:1032590/1‑147
                                                                                     gAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAgc                                                        >  1:921762/1‑150
                                                                                     gAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGt                                                        >  1:260801/1‑151
                                                                                     gAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGt                                                        >  2:875501/1‑151
                                                                                       aaTAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCt                                                      >  1:90423/1‑151
                                                                                            ggggTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAg                                                 >  1:445405/1‑151
                                                                                             gggTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGc                                                >  1:645231/1‑151
                                                                                             gggTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGc                                                >  2:876309/1‑151
                                                                                             gggTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGc                                                >  2:956355/1‑151
                                                                                             gggTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGc                                                >  2:953206/1‑151
                                                                                             gggTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGc                                                >  2:869155/1‑151
                                                                                               gTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCtt                                              >  2:374464/1‑151
                                                                                                   aCTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAgg                                          <  2:594462/151‑1
                                                                                                     tCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTa                                        <  1:943149/151‑1
                                                                                                        cccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgt                                     >  2:309579/1‑151
                                                                                                        cccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgt                                     >  1:984880/1‑151
                                                                                                        cccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgt                                     >  2:900915/1‑151
                                                                                                        cccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgt                                     >  2:508299/1‑151
                                                                                                        cccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgt                                     >  2:1023699/1‑151
                                                                                                        cccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgt                                     >  2:640583/1‑151
                                                                                                         ccAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTAtgtg                                    >  1:1186112/1‑151
                                                                                                          cAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGc                                   <  2:382486/151‑1
                                                                                                          cAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGc                                   <  1:875818/151‑1
                                                                                                            aTAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCt                                 >  1:411469/1‑151
                                                                                                            aTAAGCTATCGGACTTCCAGGAATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTAAAAACTTCAGGTATGTGCCt                                 >  2:539330/1‑151
                                                                                                                gCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTg                             >  2:43214/1‑151
                                                                                                                gCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTg                             >  1:1157730/1‑151
                                                                                                                gCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTg                             >  1:547426/1‑151
                                                                                                                       gACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACt                      >  1:419122/1‑151
                                                                                                                           tCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCt                  >  1:529916/1‑151
                                                                                                                           tCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCt                  >  1:1043080/1‑151
                                                                                                                           tCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCt                  >  1:1043559/1‑151
                                                                                                                           tCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCt                  >  1:965555/1‑151
                                                                                                                                           aaGTTCGCTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCTGATTTATTCTTCaaaa  >  2:1077323/1‑151
                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               
ACGTAGAAAGCGACTGTTATCACCAGTTTGCAGACCCACTTTAGGATCAACTAAGTCTTTGAGTGGTATGCCAATTTCAAAATCGGAAATAAGGGGTTTACTCGCCCAATAAGCTATCGGACTTCCAGGTATCTTCTCAAAGTTCGTTTGTTTAGTACGATATAGATATCCAACCGATGGATCAGAAACAGCCTTTAAAACGTACTTTTTCTGCACATCCATACCGCCTTTGAAGTCTGAAAGCTTCAGGTATGTGCCTTCTGCCTCACTATCTGATTTATTCTTCAAAA  .  NC_013198/2163476‑2163765

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 18 ≤  ATCG  < 29 ≤  ATCG  < 34 ≤  ATCG  < 41 ≤  ATCG