Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_013198 311,792 T→G noncoding (2252/2916 nt) 23S rRNA 23S ribosomal RNA

Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*NC_013198311,7920T→G100.0% 10.6 35noncoding (2252/2916 nt)23S rRNA23S ribosomal RNA
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (26/0):  ref base (3/6):  total (29/6)

ACTCTAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGTCG  .  NC_013198/311749‑311938
                                            |                                                                                                                                                              
acTCTAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.TTTGACTGGGGCGGGCGCC.CCC.TTAAAAGTAA.CGGAGG.GG.CCC.CAAGG.GTCCCCCAGAA.AGGTTGG.GAAAAAATCGCAG.AGGGGAAA.GGGAGAAggggggt                                         >  2:910682/1‑149
acTCTAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTGACTGGGGGGGGCGCC.CCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.GG.CCCCAAAGG.TTCCCCAAGAT.GGGTGGG.AAA.CATTTGCAG.AGGGTAAA.AGGAGAAGGGGGCt                                         >  1:970600/1‑151
acTCTAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGAAAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTGACTGGGGCGGGCGCC.TCC.CCAAATGTAA.AGGGGG.CG.CCC.CAAGG.GTCCCCCCGGA.TGGGTTG.AAAACAATTGCCG.AGGGGAAA.AGGAGAAggggggt                                         >  1:97084/1‑149
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGGGACAG.TGTCAGGGAGGGAG.GTTTGCTGGGGGGGGGGCC.CCC.TAAAATATAA.AGGAGG.CGGCCC.AAAGG.TTCCC.CCGGA.TGGGTGG.GAATAATTCCCAGGGGGGTAAA.GGGGGAGggggggt                                         >  2:579644/1‑149
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGGGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTGGCTGGGGGGGGCGCC.CCC.TCAAAAGTAAAGGGGGG.GG.CCC.AAAGG.TTCCCCCGAAA.GGGTGGG.AAAT.ATTTGCAG.AGGGGAAA.AGGAGAAgggggggg                                        >  2:255060/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGGGAAAG.GGGCAGGGAGGGAG.GTTGTCTGGGGGGGGCGCC.CCC.TAAAAAGTAA.AGGAGGGGG.CCC.AAAGG.TTCCCCCGAAA.GGGTGGG.AAA.CATTCGCAG.GGGGGGAA.GGGAGAAgggggggt                                        >  2:884144/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGGCAG.TGTCAGGGAGGCAGGTTTGCCGGGGG.GGGCGCC.CCC.CCAAATGTAA.AGGGGG.GG.GCC.AAAGGGTTCCC.CCGAA.AGGTTGG.GAATCATTTTCCG.GAGGTAAA.AGGAGAAggggggct                                        >  1:186455/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGGCAG.TGGCAGGGAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGGCGCC.TCC.CAAAAAGTAA.AGGGGG.CGGCCC.AAAGG.TTCC.TCCGAA.AGGGTGG.GAATCATTTGCCG.GGGGGAAA.AGGAGAAggggggtt                                        >  2:522214/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGGAAG.GGTCCGGGAGGGAG.TTTTGCTGGGGGGGGCGCC.TCCCCAAAAGGAAA.GGGGGG.GG.CCC.AAAGG.TTCCCCCGGAT.GGGTGGG.AAA.AAATCGCAG.AGTGGGAA.AGGAGGAgggggggt                                        >  2:389279/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGTAGGCAG.GTTTACTGGGGGGGGCGCC.CCC.CAAAAAGGAA.CCGAGG.CG.CCCCAAAGG.TCCCC.CCCAA.TGGTTGG.GAAACTTTTCCCG.AGTGTAAA.GGGAGAAggggggct                                        >  1:910915/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGGAGGGAG.TTTGACTGGGGCGGGCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.GTTCCTCAGAA.AGGGTGG.GAATCATTCGCAG.AGGGGAAA.GGGAGAAggggggtt                                        >  1:670702/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGGAGGGAG.GTTGACTGGGGGGGGCGCC.CCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.GG.CCC.CAAGG.GTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGGAGAAGGGGGcgt                                        >  1:132010/1‑149
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.TTTGACTGGGGGGGGCGCC.TCC.TAAAATGTAA.AGGAGG.GG.CCC.CAAGG.GTCCCTCCGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGGGGAAA.GGGAGAAagggggtt                                        >  1:469899/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.TTTGACTGGGGGGGGCGCC.CCC.CAAAAAGTAA.AGGGGG.GG.CCCCAAAGG.TTCCC.CCGAA.TGGGTGG.GAAAAAATCGCAG.AGGGGAAA.AGGAGAAggggggtt                                        >  2:1116533/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTTACTGGGGGGGGCGCC.CCC.TCAAAAGTAA.AGGAGG.GG.CCC.CAAGGGTTCCC.CAGAA.TGGGTGG.GAATCATTTGCAG.AGGGTAAA.AGGAGAAagggggtt                                        >  1:130483/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTGGCTGGGGCGGGCGCCCCCC.TAAAA.GTAA.AGGAGG.CG.CCCCAAAGG.TCCCCCCGGAT.GGGTGGG.AAA.CATTTCCAG.AGGGGAAA.AGGAGGAgggggggt                                        >  2:460030/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTGGCCGGGGGGGGCGCC.TCC.CAAAATGTAA.AGGAGG.GG.CCC.AAAAG.TTCCCCCAGAA.TGGTTGG.GAATAATTTGCCG.AGAGTAAA.AGGAGAAGGGGGCtt                                        >  2:1046163/1‑151
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGCAG.GTTTACTGGGGGGGGCGCC.CCC.CAAAATATAAAGGGGGG.GG.CCC.AAAGG.TCCCC.CAGAA.AGGGTGG.GAATAAATTGCCG.AGGGTAAAAGGGGGAAGGAGGCt                                         >  1:313073/1‑151
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGCAG.GTTTACTGGGGCGGGCGCC.CCC.TCAAAAGTAA.CGGAGG.GG.CCCCAAAGG.TCCCCCCGAAA.GGGTGGG.AAA.CAATCGCCG.AGGGGAAA.GGGGGAAggggggtt                                        >  2:632877/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGGCAGGGAGGGAG.GTTGGCTGGGGGGGGGGCC.CCC.TCAAAAGTAA.AGGGGG.GG.CCC.CAAGG.GTCCCCCACAA.TGGTTGGGAAAACA.TCGCAG.AGGGGAAA.GGGGGAAggggggtg                                        >  2:417566/1‑148
 ctctAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGAAAG.GGGCAGGGAGGGAG.GTTGACTTGGGCGGGGGCC.CCC.CCAAAAATAA.AGGAGG.CG.CCCCAAAGG.TTCC.TCCGGA.TGGGTGG.GAAACAATCGCCG.AGGGTAAA.AGGAGAAGGGGGcgt                                        >  1:509046/1‑149
    tAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGAc                                     <  2:97087/151‑1
     aaCCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGGCAGGGAGGGAG.GTTGACTGGGGGGGGCGCCCCCC.CAAAAGGAAA.GGGGGG.GC.CCC.AAAGG.TTCCC.CCGAA.TGGGTGG.GAAACATTTCCAG.AGGGTAAA.GGGAGAAggggtgtctctt                                    >  1:347430/1‑143
             ccACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGGAGGGAG.GTTGACTGGGGGGGGCGGC.TCC.TAAAAAGTAA.AGGAGG.GG.CCC.CAAGG.GTCCCCCAGAA.TGGGTGG.GAATAATTCGCAG.AGGGGAAA.AGGAGGAGGGGGGTTGAGTGCgagagt                            >  2:317419/1‑149
             ccACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGGAGGCAG.GTTGACTGGGGGGGGCGCC.CCC.TAAAAAGTAA.CGGAGG.GG.CCC.CAAGG.TTCCCTCCGAA.TGGGTGG.GAATCATTTGCAG.AGGGGAAA.GGTAGAAGGGGGGTTGACTGCgggaat                            >  1:269481/1‑146
             ccACTAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.GTTTACTGGGGGGGGGGCC.CCC.CAAAAAGTAA.AGGAGG.GG.CCCCAAAGG.TTCCCCAGGAA.GGGTGGG.AAA.CATTTGCCG.AGGGGGAA.GGGAGAAAGGGGGGTGACTGCGGGAcg                            >  2:26354/1‑150
                 tAATCGTGGCGGGAGACAG.GGTCAGGGAGGGAG.TTTGTCTGGGGGGGGCGGC.CCC.CAAAAAGTAAAGGGGGG.GG.CCC.AAGGG.TTCCC.CCGAA.TGGGTGG.GAAAAATTTGCAG.AGGGGAAA.AGGGGAAGGGGGGTTGGGTGCGGGAcggaaa                        >  2:278910/1‑146
                  gatgtgtataagagaCAGGTGTCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACa                        <  1:908321/140‑1
                    tCGTGGCGGGAGACCG.TGTCAGGGAGGGAG.TTTTGCTGGGGCGGGCGCC.TCC.CAAAAATTTA.CGGAGG.GG.CCC.CAAGG.TTTCCCCAGAAATGGTGGG.AAA.CATTCGCAG.AAGGGGGA.GGGAAAAGGGGGGTTTACTGCGAGACTGAccaat                     >  2:1138220/1‑147
                    tCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGt                     <  1:171046/151‑1
                            ggAGACAG.TGTCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAgg             <  1:1020255/151‑1
                                   g.tgtCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAGGGACGaaa      >  2:1116328/1‑151
                                      gtCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGt    <  1:522365/151‑1
                                      gtCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGt    <  2:57012/151‑1
                                        cAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGTCg  >  1:132708/1‑151
                                            |                                                                                                                                                              
ACTCTAACCCGCGCCACTAATCGTGGCGGGAGACAG.TGTCAGGTAGGCAG.TTTGACTGGGGCGGTCGCC.TCC.TAAAATGTAA.CGGAGG.CG.CCC.AAAGG.TTCCCTCAGAA.TGGTTGG.AAATCATTCGCAG.AGTGTAAA.GGTAGAAGGGGGCTTGACTGCGAGACTGACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGTCG  .  NC_013198/311749‑311938

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 5 ≤  ATCG  < 6 ≤  ATCG  < 8 ≤  ATCG  < 40 ≤  ATCG