Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_013198 751,632 T→G intergenic (+65/‑194) napA/gph Na/H antiporter/haloacid dehalogenase‑like family hydrolase

Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*NC_013198751,6320T→G100.0% 12.2 87intergenic (+65/‑194)napA/gphNa/H antiporter/haloacid dehalogenase‑like family hydrolase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (30/12):  ref base (25/20):  total (55/32)

ATTGTGGTTATTGTCATCACAACGTTAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAGACGACACTTAATGGC  .  NC_013198/751487‑751781
                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      
aTTGTGGTTATTGTCATCACAACGTTAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCTTGG.GCGTGATGGCCGGGCTTTgg                                                                                                                                                  >  2:479344/1‑151
                 cacaACGTTAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAggg                                                                                                                                  <  2:444456/151‑1
                   caACGTTAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTc                                                                                                                                >  1:919859/1‑151
                   caACGTTAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTc                                                                                                                                >  2:1191849/1‑151
                         tAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGCAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACa                                                                                                                         >  1:1036940/1‑151
                             tGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGCCACTTACactc                                                                                                                      <  1:549581/151‑4
                               ccccGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGgaga                                                                                                                   >  1:602113/1‑151
                                cccGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGAt                                                                                                                  <  2:408514/151‑1
                                  cGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGAttt                                                                                                                >  1:257382/1‑151
                                                 aCGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAgcg                                                                                                 >  2:1240892/1‑151
                                                 aCGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAgcg                                                                                                 >  2:934026/1‑151
                                                        acacCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTaa                                                                                          >  2:357449/1‑151
                                                          acCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAgg                                                                                        <  2:1215260/151‑1
                                                           cggcagcgtcagatgtGTATAAGAGACAGGCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAgg                                                                                        <  2:927057/136‑1
                                                           ccGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGga                                                                                       >  2:417510/1‑151
                                                              cgAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGgagag                                                                                    <  2:218439/151‑1
                                                                aaCAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGagagag                                                                                  >  1:834567/1‑151
                                                                aaCAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGagagag                                                                                  <  1:468005/151‑1
                                                                  cAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCg                                                                                >  2:1063367/1‑151
                                                                       ggcgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAc                                                                           <  1:1192215/140‑1
                                                                       cgcgtttaaggagata.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAc                                                                           <  1:934340/140‑1
                                                                       agagacagaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAc                                                                           <  2:374139/140‑1
                                                                       aCTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAc                                                                           <  1:67915/151‑1
                                                                       aCTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAc                                                                           <  2:373571/151‑1
                                                                       aCTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAc                                                                           <  1:180156/151‑1
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         <  2:1032751/142‑1
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         >  2:1070972/10‑151
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         >  2:392325/10‑151
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         >  1:92933/10‑151
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         >  2:1206302/10‑151
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         >  1:1251649/10‑151
                                                                         cgtttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAg                                                                         >  2:879897/10‑151
                                                                          tGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgg                                                                        >  1:72887/1‑150
                                                                           tttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGaa                                                                       >  2:1205952/8‑151
                                                                           tttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGaa                                                                       >  1:761684/8‑151
                                                                           tttaaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGaa                                                                       >  2:721425/8‑151
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:447843/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:484017/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:664085/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:728223/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:878468/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:957507/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  2:983866/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  1:111979/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  1:299950/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  1:837331/1‑149
                                                                           gTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAgga                                                                       >  1:5448/1‑149
                                                                            tataATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAggag                                                                      <  1:528770/151‑4
                                                                             taaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAac                                                                     >  1:363404/6‑151
                                                                             taaggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAac                                                                     >  1:372506/6‑151
                                                                             ataataGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAggagc                                                                     >  1:255785/1‑147
                                                                               aggagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAAcctgtctct                                                                   >  1:374130/4‑143
                                                                                 taGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAggagcgcat                                                                 <  2:255799/151‑9
                                                                                 gagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGTCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACAt                                                                 <  1:696901/150‑1
                                                                                 gagaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACAt                                                                 >  2:641610/2‑151
                                                                                   gaga.gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAg                                                               <  2:681476/151‑1
                                                                                        gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGGGTGTAAGGGGCCCCGGACCGAAATGGGCGGGTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGGC.CTTACATGGAGATTTTTGCGAATGTGAGCGCGGTTAAGGGGGGAGGGGGGAAAGAAACACATAGAAAt                                                           >  2:413920/1‑151
                                                                                        gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGGAGCGCATAGAAAt                                                           >  2:1127573/1‑151
                                                                                        gCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAAt                                                           >  2:65577/1‑151
                                                                                         cGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATc                                                          <  1:1036755/151‑1
                                                                                          gTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAAtaa                                                         >  2:333610/1‑149
                                                                                            gAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATcgga                                                       >  2:696004/1‑148
                                                                                            gAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATcgga                                                       >  2:326635/1‑148
                                                                                            gAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGc                                                       >  2:851198/1‑151
                                                                                                   aGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATcggaatgtaag                                                <  1:809306/151‑11
                                                                                                    gcgcATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGGCTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACACGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATcggaatgtaagt                                               >  2:774532/1‑140
                                                                                                      gcATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAgcgc                                             <  1:120993/151‑1
                                                                                                       cATAGAAATCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCt                                            >  2:467168/1‑151
                                                                                                            aaaTCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATAc                                       <  2:761502/151‑1
                                                                                                            aaaTCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATAc                                       <  2:141142/151‑1
                                                                                                             aaTCGGAATGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATAcc                                      <  2:864978/151‑1
                                                                                                                  gaatgtAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCtgttg                                 >  1:1243678/4‑151
                                                                                                                  gaatgtAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCtgttg                                 <  1:326626/148‑1
                                                                                                                  gaatgtAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCtgttg                                 <  2:1214484/148‑1
                                                                                                                  gaatgtAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCtgttg                                 <  2:299966/148‑1
                                                                                                                    tgtataagagacagggACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTc                               <  2:794206/137‑1
                                                                                                                      gtAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAACGCTCATACCTGTTGTCgg                             >  1:607054/1‑151
                                                                                                                             gCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACt                      >  1:638895/1‑151
                                                                                                                              cccTGGACCGAAATTGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTa                     <  1:851515/151‑1
                                                                                                                                  ggACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTcctgtctcttataca                 >  1:794396/1‑137
                                                                                                                                  ggACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAg                 >  2:821730/1‑151
                                                                                                                                   gACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAga                <  2:1036607/151‑1
                                                                                                                                   gACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGGGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCCGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGCCGTCGGTACTAATAgc                >  2:354638/1‑150
                                                                                                                                         aaTGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAGACGacac          <  1:636686/151‑1
                                                                                                                                            ggCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAGACGACACTTa       >  2:556338/1‑151
                                                                                                                                              ccGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAGACGACACTTAAt     <  2:601963/151‑1
                                                                                                                                                 gTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAGACGACACTTAATGGc  >  1:1174132/1‑151
                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      
ATTGTGGTTATTGTCATCACAACGTTAATTGCCCCGGTTATTTTAAAAGACGCACTACACCGCGAACAGGAACTTGTATAATAGAGA.GCGTGAACAGGAGCGCATAGAAATCGGAGTGTAAGTGGCCCTGGACCGAAATGGCCGGTTTTTGGCCATTTTGATCCAGGGTC.CTTACATGGAGATTTCTGCGACTGTGAGCGCGTTTAAGGAGAGAGCGTGAACAGAAACACATAGAAATCAGCGTCTAAGCGCTCATACCTGTTGTCGGCGTTACTAATAGACGACACTTAATGGC  .  NC_013198/751487‑751781

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 18 ≤  ATCG  < 29 ≤  ATCG  < 34 ≤  ATCG  < 41 ≤  ATCG