Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_013198 1,038,046 Δ860 bp [LGG_01023]–is36 [LGG_01023], is35, is36

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_013198 1038046–1038902 1038905 4–860 94 [1] [0] 93 [LGG_01023]–is36 [LGG_01023], is35, is36

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew annotation gene product
* ? NC_013198 = 10380451 (0.012)91 (1.084) 43/290 0.3 coding (872/978 nt) LGG_01023 adenine specific DNA methylase Mod
?NC_013198 1038906 = 0 (0.000)intergenic (+13/‑238) is36/LGG_01026 transposase IS4 family protein/type III restriction‑modification system methylation subunit
Continuation Left: 0 Continuation Right:0

TAACCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGAACCTGTCTAGTATCTGCTGAATCTGGTAGAATTGTGGAAAACCGACTGAGGAGTTTGTCATGCCAGATTATCCAAGCAATATTTCTCGAGCGCAATTTGCGTTAATACAACCTGATTTAGAAAACTTCCGCAAGCATACAAGACCGCGT  .  NC_013198/1037896‑1038195
                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      
taACCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGg                                                                                                                                                       >  1:219597‑M1/1‑150
taACCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGg                                                                                                                                                       >  2:778631‑M1/1‑150
 agccatACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGgg                                                                                                                                                      <  1:784657‑M1/149‑3
 aaCCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGgg                                                                                                                                                      >  1:152808‑M1/1‑149
  aCCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGTAGCCCAAACCTAAGggc                                                                                                                                                     >  2:621526‑M1/1‑148
  aCCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggc                                                                                                                                                     >  1:775552‑M1/1‑148
  aCCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggc                                                                                                                                                     >  2:393853‑M1/1‑148
  aCCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggc                                                                                                                                                     <  2:759767‑M1/151‑4
   tcaTACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggct                                                                                                                                                    >  2:784424‑M1/2‑147
     aTACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaac                                                                                                                                                  >  2:173521‑M1/1‑145
     aTACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCAAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGAAGGAGATGTTAGAAGCCCAAACCTAAGggcaac                                                                                                                                                  >  2:743051‑M1/1‑145
       aCATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacat                                                                                                                                                >  2:693220‑M1/1‑143
       aCATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacat                                                                                                                                                >  2:709384‑M1/1‑143
            ggCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaccattacgc                                                                                                                                           >  1:488795‑M1/1‑138
            ggCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacga                                                                                                                                           >  1:365432‑M1/1‑138
            ggCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacga                                                                                                                                           >  2:660693‑M1/1‑138
            ggCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacga                                                                                                                                           >  2:947876‑M1/1‑138
               ttATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatat                                                                                                                                        <  2:18826‑M1/151‑17
                 aTGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGTCAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataa                                                                                                                                      >  2:163166‑M1/1‑133
                  tGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataat                                                                                                                                     >  1:8846‑M1/1‑132
                    cTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatat                                                                                                                                   <  1:366427‑M1/151‑22
                    cTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatat                                                                                                                                   <  2:816286‑M1/151‑22
                    cTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatat                                                                                                                                   <  2:887825‑M1/151‑22
                       aGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattac                                                                                                                                <  1:173513‑M1/151‑25
                       aGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattac                                                                                                                                <  2:950596‑M1/151‑25
                       aGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattac                                                                                                                                <  2:870973‑M1/151‑25
                       aGAACATAAATAAAGTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattac                                                                                                                                <  1:75205‑M1/151‑25
                         aaCATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactg                                                                                                                              <  2:306880‑M1/151‑27
                         aaCATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactg                                                                                                                              >  2:201012‑M1/1‑125
                         aaCATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactg                                                                                                                              <  1:81988‑M1/151‑27
                         aaCATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactg                                                                                                                              <  2:555035‑M1/151‑27
                          aCATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgc                                                                                                                             <  1:517742‑M1/151‑28
                          aCATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgc                                                                                                                             >  2:165788‑M1/1‑124
                           cATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGAAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgct                                                                                                                            >  2:981952‑M1/1‑123
                            ataaataaATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctc                                                                                                                           <  2:905608‑M1/151‑30
                                 taaatTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaat                                                                                                                      <  2:220025‑M1/151‑35
                                   aatTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatgg                                                                                                                    >  1:602150‑M1/1‑115
                                   aatTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatga                                                                                                                    >  2:77987‑M1/1‑115
                                     ttGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaa                                                                                                                  <  1:112568‑M1/151‑39
                                              ttCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccattt                                                                                                         <  1:544946‑M1/151‑48
                                                              ccccaaaGCGTAATACAAATTCTTCAAAACCACACCACGCCTCAACAGGAGTGATTAGTGCAGGTGACCATAGGCACCCAAACCTAAGcccaccatttcgacataatattactgctcccactgcaaagcccatttttccaccgaaacatgg                                                                                         >  2:342847‑M1/4‑88
                                                              cATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgg                                                                                         >  2:174682‑M1/1‑88
                                                              cATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgg                                                                                         >  1:739186‑M1/1‑88
                                                                tCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggt                                                                                       >  2:481290‑M1/1‑86
                                                                tCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGATAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggt                                                                                       >  2:491312‑M1/1‑86
                                                                     ggATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggaga                                                                                  >  1:337782‑M1/1‑81
                                                                     ggATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggaga                                                                                  >  2:384295‑M1/1‑81
                                                                        taataTAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatgg                                                                               >  2:547611‑M1/1‑78
                                                                         aataTAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggt                                                                              >  1:358106‑M1/1‑77
                                                                         aataTAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggt                                                                              >  2:504805‑M1/1‑77
                                                                         aataTAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggt                                                                              >  1:96958‑M1/1‑77
                                                                          atatAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtc                                                                             >  2:962143‑M1/1‑76
                                                                          atatAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtc                                                                             >  2:423206‑M1/1‑76
                                                                          atatAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtc                                                                             >  2:299849‑M1/1‑76
                                                                               aaCTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaag                                                                        <  1:292699‑M1/151‑81
                                                                                aCTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaaga                                                                       <  1:83379‑M1/151‑82
                                                                                                cAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaa                                                       >  2:590624‑M1/1‑54
                                                                                                cAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaa                                                       <  2:219604‑M1/151‑98
                                                                                                    gACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatca                                                   >  2:479123‑M1/1‑50
                                                                                                    gACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatca                                                   >  2:345731‑M1/1‑50
                                                                                                      cTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaa                                                 >  1:603847‑M1/1‑48
                                                                                                      cTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaa                                                 >  2:369452‑M1/1‑48
                                                                                                        cAAATGGATCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgcttccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatc                                               <  2:728791‑M1/151‑106
                                                                                                        cAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatc                                               >  2:356327‑M1/1‑46
                                                                                                        cAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatc                                               >  2:538339‑M1/1‑46
                                                                                                        cAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatc                                               >  1:936441‑M1/1‑46
                                                                                                             ggAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggag                                          >  1:475848‑M1/1‑41
                                                                                                                gCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaag                                       <  2:358239‑M1/151‑114
                                                                                                                  gTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagtt                                     >  2:930380‑M1/1‑36
                                                                                                                  gTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagtt                                     >  1:529234‑M1/1‑36
                                                                                                                  gTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagtt                                     >  2:505853‑M1/1‑36
                                                                                                                  gTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagtt                                     >  1:741489‑M1/1‑36
                                                                                                                     gagaGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtt                                  >  1:182806‑M1/1‑33
                                                                                                                     gagaGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtt                                  >  2:775372‑M1/1‑33
                                                                                                                       gagCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttt                                >  2:65050‑M1/1‑31
                                                                                                                          cAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaa                             >  1:397977‑M1/1‑28
                                                                                                                            ggAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagc                           <  1:813369‑M1/151‑126
                                                                                                                               gaTGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctg                        >  2:319607‑M1/1‑23
                                                                                                                               gaTGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctg                        >  1:842922‑M1/1‑23
                                                                                                                               gaTGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctg                        >  2:133958‑M1/1‑23
                                                                                                                               gaTGTTAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctg                        >  1:355390‑M1/1‑23
                                                                                                                                    tAGGAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataat                   >  2:481809‑M1/1‑18
                                                                                                                                      ggAGCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattc                 <  2:950830‑M1/151‑136
                                                                                                                                         gCCCAAACCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctgg              >  1:374190‑M1/1‑13
                                                                                                                                             aaaCCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatc          <  2:731897‑M1/151‑143
                                                                                                                                               aCCTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcat        >  1:351973‑M1/1‑7
                                                                                                                                                cttAAGAACCTGTCTAGTATCTGCTGAATCTGGTAGAATTGTGGAAAACCGACTGAGGAGTTTGTCATGCCAGATTATCCAAGCAATATTTCTCGAGCGCAATTTGCGTTAATACAACCTGATTTAGAAAACTTCCGCAAGCATACAAGAc       >  1:335162/3‑151
                                                                                                                                                ccTAAGggcaacattacgatataatattactgcttccaatggaaagaccattttcccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatc       >  2:193111‑M1/1‑6
                                                                                                                                                ccTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatc       >  1:945815‑M1/1‑6
                                                                                                                                                ccTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatc       >  1:385506‑M1/1‑6
                                                                                                                                                ccTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatc       >  2:720685‑M1/1‑6
                                                                                                                                                ccTAAGggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatc       >  1:548281‑M1/1‑6
                                                                                                                                                     gggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatcagaaa  <  1:363712‑M1/151‑151
                                                                                                                                                     gggcaacattacgatataatattactgctcccaatggaaagaccatttttccacctaaaaatgggtggagatggtctaaagatacaattaatgaaaaaatcaaatctggagaagttgtttttaagcctgataattctggaatcatcagaaa  >  1:215581‑M1/1‑1
                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      
TAACCATACATTGGCTTATGCTAAGAACATAAATAAATTGAACCCGTTCTTTTTAAAGAGAACATCAAAGGATAATATAAACTATTCAAATCCAGACAACGACTCAAATGGAGCGTGGAGAGCAGGAGATGTTAGGAGCCCAAACCTAAGAACCTGTCTAGTATCTGCTGAATCTGGTAGAATTGTGGAAAACCGACTGAGGAGTTTGTCATGCCAGATTATCCAAGCAATATTTCTCGAGCGCAATTTGCGTTAATACAACCTGATTTAGAAAACTTCCGCAAGCATACAAGACCGCGT  .  NC_013198/1037896‑1038195

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 17 ≤  ATCG  < 29 ≤  ATCG  < 34 ≤  ATCG  < 41 ≤  ATCG